Kurs pedagogiczny dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu

POSTARAJ SIĘ O DOFINANSOWANIE DO 80% KOSZTÓW!

Zapraszamy na kwalifikacyjny kurs pedagogiczny dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu organizowany przez Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „ Awans” w Kielcach. Placówka posiada zgodę Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty na prowadzenie kwalifikacyjnego kursu pedagogicznego dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu.

1. Czas trwania kursu: 150 godz
2. Termin kursu: 31.05.2019 r. – 31.08.2019 r.
3. Zajęcia prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość i będą realizowane z wykorzystaniem platformy e-learnigowej.
4. Kurs umożliwia uzyskanie kwalifikacji pedagogicznych do prowadzenia zajęć praktycznych w szkołach zawodowych, Centrach Kształcenia Praktycznego oraz do prowadzenia zajęć warsztatowych pozalekcyjnych, pozaszkolnych z różnych branż np. artystycznych, ratownictwa wodnego.

Wymagania dla uczestników kursu:

– wykształcenie wyższe
lub
– średnie ze świadectwem dojrzałości i dokument potwierdzający kwalifikacje zawodowe
lub
-tytuł mistrza w zawodzie, którego będą nauczać
– umiejętności przydatne do pracy z komputerem


– harmonogram

– karta zgłoszenia

– plan kursu

– program kursu

– zgoda kuratorium oświaty

 

 

 

 

 

Formularz wstępnego zgłoszenia na kurs / szkolenie.


  Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem  o ochronie danych osobowych  (RODO) z dn.27 kwietnia  2016 roku (art.13 RODO) informujemy iż:
  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „AWANS” w Kielcach, ul. Helenówek 2, 25-661 Kielce
  2. Powołaliśmy Inspektora Danych Osobowych, z którym można skontaktować się : +48 604 883 679, e-mail: iod@awans-szkoly.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu nawiązania kontaktu zgodnie z art.6 ust.1 lit.f RODO
  4. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą osoby będące zaangażowane w kontakt oraz osoby uprawnione do uzyskania danych osobowych  na podstawie przepisów prawa.
  5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 2 lat
  6. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (* jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  7. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
  8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych uniemożliwi nawiązanie kontaktu.