logowanie do platformy

Zalogowanie do platformy edukacyjnej wymaga nazwy użytkownika i hasła!!!!

Nasza platforma e-learningowa oparta jest o sprawdzone narzędzie zdalnego nauczania jakim jest projekt Moodle.

Dzięki nauczaniu na odległość możemy dotrzeć praktycznie do każdego zakątka Polski. Nauczamy w atrakcyjny, innowacyjny sposób i przez to sprawiamy, że uczenie jest przyjemne i trwale zapada w pamięć. Kształcenie on-line pozwala zdobyć nowe kwalifikacje bez konieczności wychodzenia z domu i odrywania się od obowiązków służbowych czy rodzinnych. Możliwość stałego dostępu do materiałów szkoleniowych (również na urządzeniach mobilnych: tablet, smartfon) pozwala na dogodne uczenie się o każdej porze.

Organizacja kursu:
– każdy kurs posiada własną specyfikę zależną od poruszanej materii i samego nauczyciela
– każdy z kursantów przed rozpoczęciem zajęć zobowiązany jest do zapoznania się z organizacją kursów na tzw. tablicy
– praca w kursie przebiega według harmonogramu przedstawionego w ww. tablicy.
– każdy kurs składa się z określonej liczby modułów i trwa w zależności od zaawansowania i harmonogramu
– każdy moduł posiada zadania do wykonania oraz test sprawdzający wiedzę
– od kursanta zależy, kiedy się uczy i wykonuje zadania – musi jedynie pamiętać o harmonogramie, który zawiera nieprzekraczalne terminy
– w trakcie realizacji poszczególnych modułów kursanci konsultują się na bieżąco z trenerem / nauczycielem (forum, czat, wiadomości e-mail)
– po zakończeniu kursu jego uczestnik uzyskuje zaświadczenie lub świadectwo ukończenia kursu/szkolenia zgodnie z Rozporządzeniem MEN

Zasady przyznawania zaświadczenia lub świadectwa ukończenia kursu/szkolenia
– zaświadczenia lub świadectwa wydawane są każdej osobie, która zaliczy kurs na platformie edukacyjnej
– zasady zaliczeń są określone dla każdego kursu i opublikowane na tablicy przed jego rozpoczęciem
– zaświadczenia lub świadectwa są imienne i zawierają opis tematyki kursu oraz zakres szkolenia
– zaświadczenie lub świadectwo wysyłane jest na podany przez uczestnika kursu adres do korespondencji w terminie 14 dni roboczych od zakończenia szkolenia lub odbierane osobiście w siedzibie ośrodka.

Gorąco zapraszamy do skorzystania z naszej oferty!