• Kwalifikacyjny z zakresu organizacji i zarządzania oświatą (IX edycja)

termin realizacji: 10.09.2018 r. – 08.06.2019 r. TRWAJĄ ZAPISY !
liczba godzin: 210+26h przeznaczonych na praktykę szkolną + 4h przeznaczone na seminarium dyplomowe
cena: 1400 zł (możliwość rozłożenia na raty)
POSTARAJ SIĘ O DOFINANSOWANIE DO 80% KOSZTÓW!


• Kwalifikacyjny kurs pedagogiczny dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu

termin realizacji: 05.11.2018 r.  – 09.02.2018 r.  TRWAJĄ ZAPISY !
liczba godzin: 150h
cena: 1500 zł (możliwość rozłożenia na raty)
POSTARAJ SIĘ O DOFINANSOWANIE DO 80% KOSZTÓW!


• Kwalifikacyjny z zakresu organizacji i zarządzania oświatą (VIII edycja)

termin realizacji: 12.03.2018 r. – 08.12.2018 r. W TRAKCIE REALIZACJI !
liczba godzin: 210+26h przeznaczonych na praktykę szkolną + 4h przeznaczone na seminarium dyplomowe
cena: 1400 zł (możliwość rozłożenia na raty)
POSTARAJ SIĘ O DOFINANSOWANIE DO 80% KOSZTÓW!