• Kwalifikacyjny z zakresu organizacji i zarządzania oświatą (XI edycja)

termin realizacji: 27.05.2019 r. – 29.02.2020 r. ZREALIZOWANY !
liczba godzin: 210+26h przeznaczonych na praktykę szkolną + 4h przeznaczone na seminarium dyplomowe
cena: 1400 zł (możliwość rozłożenia na raty)
POSTARAJ SIĘ O DOFINANSOWANIE DO 80% KOSZTÓW!


• Kwalifikacyjny kurs pedagogiczny dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu

termin realizacji: 31.05.2019 r.  – 31.08.2019 r.  ZREALIZOWANY !
liczba godzin: 150h
cena: 1500 zł (możliwość rozłożenia na raty)
POSTARAJ SIĘ O DOFINANSOWANIE DO 80% KOSZTÓW!


• Kwalifikacyjny z zakresu organizacji i zarządzania oświatą (X edycja)

termin realizacji: 23.02.2019 r. – 23.11.2019 r. ZREALIZOWANY !
liczba godzin: 210+26h przeznaczonych na praktykę szkolną + 4h przeznaczone na seminarium dyplomowe
cena: 1400 zł (możliwość rozłożenia na raty)
POSTARAJ SIĘ O DOFINANSOWANIE DO 80% KOSZTÓW!


• Kwalifikacyjny z zakresu organizacji i zarządzania oświatą (IX edycja)

termin realizacji: 10.09.2018 r. – 08.06.2019 r. ZREALIZOWANY !
liczba godzin: 210+26h przeznaczonych na praktykę szkolną + 4h przeznaczone na seminarium dyplomowe
cena: 1400 zł (możliwość rozłożenia na raty)
POSTARAJ SIĘ O DOFINANSOWANIE DO 80% KOSZTÓW!