Szkolenie – „Autyzm- jak skutecznie prowadzić terapię?”

Szkolenie skierowane jest do rodziców, nauczycieli, dyrektorów placówek edukacyjno-terapeutycznych, terapeutów, studentów.
Celem szkolenia jest zdobycie i poszerzenie wiedzy na temat autyzmu i całościowych zaburzeń rozwoju. Uczestnicy będą mogli dokładnie poznać specyfikę funkcjonowania dziecka z autyzmem, zrozumieć jego potrzeby i możliwości. Tematyka kursu będzie obejmowała zagadnienia związane m.in. z charakterystyką autyzmu, metodami pracy z osobami z autyzmem, sposobami radzenia sobie z trudnościami wynikającymi z wychowania i edukacji dziecka autystycznego. Na poszczególne lekcje będą składały się zarówno wiadomości teoretyczne, jak i wskazówki praktyczne, przydatne w terapii dziecka z autyzmem.
Po zaliczeniu testu każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie, wysłane tradycyjną pocztą.

termin realizacji: ZREALIZOWANY
liczba godzin: 30h + 3 konsultacje po 2h (czat z wykładowcą)
cena: 190 zł


Formularz wstępnego zgłoszenia na kurs / szkolenie.


  Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem  o ochronie danych osobowych  (RODO) z dn.27 kwietnia  2016 roku (art.13 RODO) informujemy iż:
  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „AWANS” w Kielcach, ul. Helenówek 2, 25-661 Kielce
  2. Powołaliśmy Inspektora Danych Osobowych, z którym można skontaktować się : +48 604 883 679, e-mail: iod@awans-szkoly.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu nawiązania kontaktu zgodnie z art.6 ust.1 lit.f RODO
  4. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą osoby będące zaangażowane w kontakt oraz osoby uprawnione do uzyskania danych osobowych  na podstawie przepisów prawa.
  5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 2 lat
  6. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (* jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  7. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
  8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych uniemożliwi nawiązanie kontaktu.